Usługi geodezyjne – co wchodzi w ich zakres

Współcześnie bardzo wiele osób kupuje ziemię, bo to jedna z lepszych inwestycji. Takie nieruchomości pozwalają na pewne zarabianie, warto zatem poczekać ze sprzedażą i znacznie poszerzyć swój majątek. Oczywiście ziemię kupuje się również po to, aby postawić tam swój dom. Niektórzy decydują się na działki rolnicze, w które można po jakimś czasie zaadoptować na działki budowlane. Żeby jednak przeprowadzić tego typu prace, wcześniej działki muszą być konkretnie wytyczone. Zajmują się tym geodeci, którzy oferują swoje usługi klientom prywatnym.

Na czym polegają usługi geodezyjne
Trudno poradzić sobie z wytyczeniem działki bez pomocy geodety. Ten specjalista zajmuje się bowiem pomiarami ziemi, pracując przy wsparciu specjalistycznego sprzętu. Bardzo często geodeci działają w zespołach, tak by ziemia została dobrze pomierzona i oznaczona. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że w tym wszystkim chodzi o bardzo duże pieniądze. Grunty są naprawdę drogie. Czasami dosłownie kilka metrów kwadratowych to nawet koszt wielu tysięcy zł. W niektórych częściach Polski właśnie tak kształtują się kwoty. Stąd też praca geodety jest niezwykle odpowiedzialna. Swoim podpisem gwarantuje on, że ziemia została dobrze zmierzona, działki wytyczone, dzięki czemu nikt nie stracił. W bardzo dużym skrócie właśnie na tym polega praca geodetów. Po pierwsze wymierzają oni konkretny teren, następnie tworzą mapy geodezyjne, które są przedstawione klientom. Bywa, że geodetów wynajmuje się w sprawach spornych, kiedy to dwie strony nie mają pewności, gdzie przebiega dokładna granica pomiędzy ich działkami. Na ziemiach, które dotychczas użytkowało się bez konkretnych pomiarów, z umową granicą, w praktyce wygląda zupełnie inaczej. Stąd też klienci geodetów mogą czuć się mocno zaskoczeni, gdy podczas pomiarów okazuje się, że ich działka jest znacznie mniejsza niż myśleli.

Geodeci podczas budowy dróg i mostów
Oczywiście geodeci nie tylko świadczą usługi dla klientów prywatnych, którzy chcą podzielić działkę, sprzedać ziemię, wymierzyć konkretny areał. Są oni również zatrudniani między innymi przez firmy budowlane, które realizują różne duże inwestycje. Praca geodetów jest przydatna podczas budowy dróg czy mostów. Wtedy często geodeci wyznaczają konkretną linię przebiegu dróg. Do ich zadań również należy oznaczanie nierówności terenu. Nie każdy wie, że geodetą zostaje się po studiach wyższych. To praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca umiejętności odnalezienia się podczas jej realizacji w terenie, ale też pracy przed komputerem i sporządzania map geodezyjnych.